W ciągu stu lat zmieniliśmy jednostkę czasu podróży z dnia na godzinę

W ciągu stu lat zmieniliśmy jednostkę czasu podróży z dnia na godzinę

Fantastycznej pracy dokonali informatycy z Rome2rio analizując mapę stworzoną przez Johna G.Bartholomew w 1914 roku. Na mapie tej pokazano, jak długo potrwa podróż z Londynu do miejsc na całym świecie. Szczególną uwróćmy uwagę na legendę – kolory, jakimi odzwierciedlono podróż trwającą 5 do 10 dni, 10 do 20 dni, 20 do 30 dni, 30 do 40 dni, a w niektóre rejony świata podróżni wyruszający z Londynu powinni liczyć się z podróżą trwającą nawet powyżej 40 dni. .A co byłoby, gdyby dziś zaktualizować…

10 wyborów 2019 roku

10 wyborów 2019 roku

Rok 2019 możemy określić mianem wyborczego, nie tylko w Polsce. Zmiany polityczne czekają obywateli wielu krajów na całym świecie. Nadchodzące miesiące wypełnione będą napiętą atmosferą a dyskusja o problemach lokalnych, regionalnych i globalnych nabierze dynamiki. Oto najważniejsze kampanie wyborcze tego roku: Kuba Pierwsi w 2019 roku wyboru dokonają Kubańczycy. W lutym podejmą decyzję w ogólnokrajowym referendum dotyczącą zmian w konstytucji. Ich wybór obejmie między innymi zagadnienia uznania własności prywatnej, maksymalnego wieku kandydata na urząd prezydenta i innych, blisko 760 poprawek….

Wicepremierzy Włoch oskarżają Francję o kolonializm

Wicepremierzy Włoch oskarżają Francję o kolonializm

Relacje między Republiką Włoską i Francją przyjęło się postrzegać jako poprawne, a nawet bliskie. Sytuacja ta uległa zmianie po zeszłorocznych wyborach, kiedy władzę we Włoszech przejęła koalicja Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi Północnej. To przywódcy tych dwóch ugrupowań w ostatnich dniach oskarżyli Francję o kolonializm i wyzysk Afryki.

DNA starożytnych dzieci dostarcza nowych informacji o początkach ludzkości

DNA starożytnych dzieci dostarcza nowych informacji o początkach ludzkości

Analizy DNA wskazuje, że co najmniej trzy główne linie gatunkowe człowieka rozumnego oddzieliły się od siebie w bardzo szybkim odstępie czasu, między około 250 tys. i 200 tys. lat temu. Tymczasem czwarta – nieznana wcześniej populacja ludzka – pojawiała się czasie i pozostawiła niewielki ślad genetyczny współczesnym zachodnim i wschodnim Afrykanom.

Najstarsza w historii świata tradycja kulturowa ludzkości: produkcja paciorków

produkcja paciorków

Około 57 tysięcy lat temu afrykańskie populacje przeszły znaczną reorganizację społeczną i ich nową, ważną cechą stała się produkcja paciorków. Wzmożenie ich liczby w tamtym czasie może świadczyć o kreowaniu się pierwszych społecznych systemów relacji.

Wylesianie puszczy amazońskiej systematycznie się pogłębia

Wylesianie puszczy amazońskiej systematycznie się pogłębia

Wylesianie puszczy amazońskiej w Brazylii systematycznie się pogłębia osiągając najwyższe wskaźniki od 15 lat. W styczniu wycięto 360 km2 lasów. Wylesianie Amazonii nazywanej często “płucami świata” jest zagrożeniem także dla bioróżnorodności lasów.

Nielegalna sprzedaż słoni w Namibii zagraża ich populacji

Nielegalna sprzedaż słoni w Namibii zagraża ich populacji

Nielegalna sprzedaż słoni w Namibii, wyłapywanie ich ze stad i wysyłane do odległych ogrodów zoologicznych zagraża ich populacji – alarmuje Wildlife Watch. .Nielegalna sprzedaż słoni w Namibii jest od dłuższego czasu monitorowany przez National Geographic Society i National Geographic Partners. Problem jest na tyle poważny, że namibijskie Ministerstwo Środowiska, Leśnictwa i Turystyki odniosło się do sprawy w oficjalnym komunikacie. Przyznano, że obecnie władzę Namibii przechwyciły 57 zwierząt, które są przeznaczone na handel. Jednak ze względu na obowiązującą tajemnicę handlową, władzę…

Epidemia otyłości w Europie

Epidemia otyłości w Europie

Według danych WHO wśród Europejczyków wzrasta liczba osób otyłych i osób z nadwagą. Epidemia otyłości w Europie doprowadza do 1,2 mln zgonów rocznie. Równocześnie na świecie liczba osób dotkniętych głodem wzrosła o 40 mln, o czym informuje ONZ.