Prof. Andrzej SZAHAJ we „Wszystko co Najważniejsze”

Prof. Andrzej SZAHAJ we „Wszystko co Najważniejsze”

16 stycznia 1958 r. urodził się prof. Andrzej SZAHAJ, filozof, dziekan Wydziału Humanistycznego Filozofii UMK w Toruniu, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Redakcja przypomina z tej okazji wybrane teksty prof. Andrzeja SZAHAJA opublikowane we „Wszystko co Najważniejsze”.

Lodołamacz „Arktika” i rywalizacja o biegun północny

Lodołamacz „Arktika” i rywalizacja o biegun północny

17 sierpnia 1977 roku radziecki lodołamacz „Arktika” jako pierwszy statek poruszający się po powierzchni wody dotarł do bieguna północnego. Jego misja wiązała się nie tylko z prowadzeniem badań naukowych. Jej najważniejszy cel miał charakter symboliczny i propagandowy. Podczas zimnej wojny nawet bezludne obszary, takie jak Arktyka, nie pozostawały bowiem bez znaczenia.

Odporność homo sapiens na wysokie temperatury niższa niż sądzono – „Science Alert”

Odporność homo sapiens na wysokie temperatury niższa niż sądzono – „Science Alert”

Naukowcy określili nowe granice odporności człowieka na przebywanie w gorącej temperaturze; wcześniejsze badania dowodziły, że nawet zdrowa, młoda osoba może umrzeć po sześciu godzinach przebywania w cieple o temperaturze 35 stopni Celsjusza (95 Fahrenheita) w połączeniu ze 100-procentową wilgotnością. Nowe badania pokazują, że próg ten może być znacznie niższy – poinformował portal sciencealert.com

Dużo większe szanse na znalezienie życia w kosmosie – Goldschmidt 2023 Conference

Dużo większe szanse na znalezienie życia w kosmosie – Goldschmidt 2023 Conference

Ciekła woda to podstawa życia, jakie znamy, dlatego każde odkrycie planety, na której woda w takiej postaci może istnieć, urasta do rangi sensacji. Tymczasem w trakcie Goldschmidt 2023 Conference naukowcy z Rutgers University w New Jersey (USA) poinformowali, że planet z wodą w stanie ciekłym jest prawdopodobnie dużo więcej, niż do tej pory zakładano.

Arktyka zostanie pozbawiona lodu szybciej niż zakładano

Arktyka zostanie pozbawiona lodu szybciej niż zakładano

Wody Arktyki mogą być latem wolne od lodu już za niecałe 10 lat, a to znaczy, że mogą być łatwiej dostępne dla żeglugi przynajmniej dziesięć lat wcześniej niż zakładano – wynika z badania naukowców z Kanady, Korei Południowej i Niemiec.

Polscy naukowcy odczytali historię bioróżnorodności Antarktyki

Polscy naukowcy odczytali historię bioróżnorodności Antarktyki

Jeden z gatunków mchów (Syntrichia sarconeurum) przetrwał na Antarktydzie co najmniej dwa miliony lat – udowodnili polscy naukowcy. „To istotny wkład w odczytanie historii bioróżnorodności Antarktyki” – powiedział dr Michał Ronikier z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie.

Prof. Andrzej SZAHAJ: Kapitalizm wyczerpania?
Prof. Andrzej SZAHAJ

Prof. Andrzej SZAHAJ

Kapitalizm wyczerpania?

Jeśli uznamy, że kapitalizm wyczerpał swoje możliwości ekspansji, że dotarł do kresu poszerzania swego władztwa nad Ziemią i ludźmi, w sposób nieuchronny musi się narodzić pytanie: co dalej? Czy owo wyczerpanie się potencjału kapitalizmu oznacza jego kres? – pyta prof. Andrzej SZAHAJ

Arktyka kolejnym celem Rosji

Arktyka kolejnym celem Rosji

Zmniejszająca się ilość lodu morskiego doprowadzi do otwarcia nowych szlaków w przyszłości i może stać się obszarem sporów, ponieważ kraje arktyczne będą próbowały sprawować kontrolę nad kluczowymi szlakami morskimi – czytamy w „Strategicznym planie na rzecz Arktyki” Departamentu Marynarki Wojennej USA. .Prawie 6 miliardów ludzi będzie mogło skorzystać na lepszym wykorzystaniu Arktyki w celach komunikacyjnych. Połączenie Ameryki Północnej, Azji i Europy nie jest jednak głównym wyzwaniem dla krajów arktycznych. Ze względu na globalne ocieplenie, a co za tym zanikanie lodu…

Christina VENARD: Polarny Jedwabny Szlak. Arktyczne ambicje Pekinu
Christina VENARD

Christina VENARD

Polarny Jedwabny Szlak.
Arktyczne ambicje Pekinu

Zapowiedź wytyczenia Polarnego Jedwabnego Szlaku – trzeciej osi projektu nowego Jedwabnego Szlaku –, jako uzupełnienie dla korytarza euroazjatyckiego i drogi morskiej indyjsko-pacyficznej, potwierdza plany mocnej i trwałej obecności w Arktyce, wspartej większym zaangażowanie inwestycyjnym. Jeśli dodamy do tego działania o charakterze analitycznym i eksperckim, zawiązywanie porozumień z państwami regionu a także otwierające się możliwości na płaszczyźnie energetycznej, rozumiemy, że polityczne i strategiczne znaczenie Chin w Arktyce będzie rosło.

Eryk MISTEWICZ: Co straciliśmy w dziennikarstwie?
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

Co straciliśmy w dziennikarstwie?

Ideologia ponad prawdą. Świat służący do inkrustacji opowieści powodującej strach i obawy. Opowieści tym łatwiej uruchamianej, im mniej odbiorcy wiedzą o otaczającym świecie, im gorzej są zorientowani, im mniejsze potrzeby orientacji w świecie mają w sobie, im mniejsze aspiracje.

Michał ŁUSZCZUK: Arktyka. Trzy zadania dla Polski
Michał ŁUSZCZUK

Michał ŁUSZCZUK

Arktyka.
Trzy zadania dla Polski

Społecznie Arktyka jest bardzo zróżnicowana: kontrasty pod względem wskaźników demograficznych, poziomu życia czy zakresu praw występują zarówno pomiędzy państwami arktycznymi, jak również w obrębie każdego z nich. Szczególną cechą pejzażu społecznego Arktyki jest znacząca rola ludów rdzennych (w sumie ok. 400 tys. osób) w zarządzaniu poszczególnymi regionami, zwłaszcza zasobami naturalnymi.

Małgorzata TRUCHAN-GRACZYK: Moja? Nasza Georgia! Dziennik wyprawy antarktycznej
Małgorzata TRUCHAN-GRACZYK

Małgorzata TRUCHAN-GRACZYK

Moja? Nasza Georgia!
Dziennik wyprawy antarktycznej

Antarktyczna wyprawa jachtem Selma Expeditions na Georgię Południową i Wyspę Słoniową śladami Ernesta Shackletona w relacji jej uczestniczki przekonującej: „Równowaga Georgii wydaje się bardzo chwiejna, wręcz zagrożona od momentu jej odkrycia przez naszą cywilizację. Ocalić i przywrócić jej pierwotne oblicze jest naszym obowiązkiem. To jest nasza Georgia”.