Prof. Aleksandra OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA, Prof. Maciej J. OGORZAŁEK: Pamięć zapisana w DNA.
Na styku biotechnologii i informatyki

Z punktu widzenia informatyki DNA jako potencjalne medium przechowywania danych ma wspaniałe właściwości.