Prof. Alexei GRINBAUM: Mowa maszyn.
W stronę nowego testamentu sztucznej inteligencji

Transformacja obywatela w użytkownika, jednostki racjonalnej w jednostkę cyfrową, dogłębnie przemienia społeczeństwo. Zmienia sens demokracji i wszelkiego innego ustroju politycznego.