Arkadiusz MULARCZYK: Polska do dziś odczuwa skutki II wojny światowej

Konsekwencje działań niemieckich na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej powinny zostać uregulowane w umowie bilateralnej, zawartej przez rządy Polski i Niemiec.