Julia MISTEWICZ: Miesiąc w Paryżu. Dziesięć pomysłów. Czerwiec 2019
Magdalena ŁYSIAK: Rzym. Dziesięć pomysłów. Sierpień 2019
Julia MISTEWICZ: Miesiąc w Paryżu. Dziesięć pomysłów. Listopad 2019
Magdalena ŁYSIAK: Rzym. Dziesięć pomysłów. Lipiec 2019
Julia MISTEWICZ: Skąd Francuzi wracają? O pielgrzymkach we Francji
Jędrzej STĘPIEŃ: Co francuscy skauci wiedzą o 1 września 1939 roku?
Miesiąc w Paryżu. Dziesięć pomysłów. Maj 2019