Aaron WELMAN

Absolwent stosunków międzykulturowych Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuuje badania nad problemami wielokulturowego świata. Wydawca, działacz społeczny, menedżer kultury. Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa "Razem".

Aaron WELMAN: "Widmo Proroka"
Aaron WELMAN

Aaron WELMAN

"Widmo Proroka"

Bierność obrońców multi-kulti w wydaniu bezkrytycznego relatywizmu kulturowego wobec problemu ekstremistów, wraz z zaognianiem się sytuacji politycznej i kryzysu ekonomicznego, spowodowały, że nastroje w społeczeństwach europejskich zaczęły stawać się bardziej wrogie. Pojawił się opór wobec politpoprawnej wykładni.