TSF Jazz Radio

Aaron WELMAN

Absolwent stosunków międzykulturowych Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuuje badania nad problemami wielokulturowego świata. Wydawca, działacz społeczny, menedżer kultury. Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa "Razem".

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam