Abp Stanisław GĄDECKI

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski od 2014. Doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy gnieźnieński w latach 1992–2002, arcybiskup metropolita poznański od 2002, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004–2014. Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy od 2016.

Ryc. Fabien Clairefond

Abp Stanisław GĄDECKI: Polonia semper fidelis – une mission particulière de fidélité
Abp Stanisław GĄDECKI

Abp Stanisław GĄDECKI

Polonia semper fidelis – une mission particulière de fidélité

Nous aidions et continuons de le faire. Proportionnellement à la taille de la population, c’est la Pologne qui accueille le plus grand nombre de réfugiés en Europe. Grâce au soutien de l’État et de l’Église, 3,5 millions de réfugiés ukrainiens ont trouvé refuge chez les familles polonaises.

Arcybiskup Stanisław GĄDECKI: Nie unikał spraw trudnych
Abp Stanisław GĄDECKI

Abp Stanisław GĄDECKI

Nie unikał spraw trudnych

Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II przyszedł na świat w roku Bitwy Warszawskiej, w wyniku której Polska ocaliła Europę przed sowieckim komunizmem. Doświadczył niemieckiej okupacji i komunistycznej władzy, jaka nastała w Polsce po II wojnie światowej. Spotkanie z dwoma totalitaryzmami – niemieckim i rosyjskim, podobnie jak i doświadczenie bycia robotnikiem głęboko wpłynęły na jego postrzeganie świata – pisze Abp Stanisław GĄDECKI Gdy został papieżem „z dalekiego kraju”, w tym zwrocie odległość nie oznaczała dystansu geograficznego, ale fakt pochodzenia ze…

Abp Stanisław GĄDECKI: John Paul II did not avoid difficult issues
Abp Stanisław GĄDECKI

Abp Stanisław GĄDECKI

John Paul II did not avoid difficult issues

Karol Wojtyła, St. John Paul II, was born in the year of the Battle of Warsaw when Poland saved Europe from Soviet communism invasion. He experienced the Nazi occupation during the World War II, and the communist rule afterwards. His confrontation with the two totalitarian systems: the German and Russian regimes, as well as experience of working along with the working class, deeply influenced his perception of the world.  When he became Pope “from a distant country”, distance in this…

Abp Stanisław GĄDECKI:  Juan Pablo II no evitó asuntos difíciles
Abp Stanisław GĄDECKI

Abp Stanisław GĄDECKI

Juan Pablo II no evitó asuntos difíciles

Karol Wojtyła – St. Juan Pablo II, nació en el año marcado por la Batalla de Varsovia, gracias a la cual Polonia salvó a Europa del comunismo soviético. Vivió bajo la ocupación alemana y el régimen comunista en Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. El encuentro con estos dos totalitarismos, uno alemán y otro ruso, así como la experiencia de ser trabajador, influyeron profundamente en su percepción del mundo.

Archevêque Stanisław GĄDECKI: Jean-Paul II n’a pas fui les choses difficiles
Abp Stanisław GĄDECKI

Abp Stanisław GĄDECKI

Jean-Paul II n’a pas fui les choses difficiles

Karol Wojtyła – Saint Jean-Paul II – est venu au monde pendant l’année de la Bataille de Varsovie dont le résultat a permis à la Pologne de sauver l’Europe du communisme soviétique. Il a fait l’expérience de l’occupation allemande et du pouvoir communiste qui s’est installé en Pologne après la seconde guerre mondiale. Le fait d’avoir rencontré deux totalitarismes, allemand et russe, ainsi que son expérience de la vie ouvrière, ont profondément influencé sa perception du monde.

Arcivescovo Stanisław GĄDECKI: Giovanni Paolo II non evitava temi difficili
Abp Stanisław GĄDECKI

Abp Stanisław GĄDECKI

Giovanni Paolo II non evitava temi difficili

Karol Wojtyła, san Giovanni Paolo II, nacque nello stesso anno in cui ebbe luogo la Battaglia di Varsavia, in seguito alla quale la Polonia difese l’Europa contro il comunismo sovietico. Egli sperimentò l’occupazione nazista e il regime comunista nella Polonia del dopoguerra. Il confronto con i due totalitarismi, quello tedesco e quello russo, come anche l’esperienza di lavoro operaio, influirono profondamente sulla sua percezione del mondo.

Nie dla antysemityzmu i manipulowania prawdą dla polityki Biskupi Europy o Auschwitz
Abp Stanisław GĄDECKIKard. Angelo BAGNASCOKard. Jean-Claude HOLLERICHKard. Vincent NICHOLS

Abp Stanisław GĄDECKI
Kard. Angelo BAGNASCO
Kard. Jean-Claude HOLLERICH
Kard. Vincent NICHOLS

Nie dla antysemityzmu i manipulowania prawdą dla polityki
Biskupi Europy o Auschwitz

To tu doprowadzono do ostatecznych granic tezę o zasadniczej nierówności ludzi. Tu naziści przywłaszczyli sobie władzę decydowania, kto jest człowiekiem, a kto nim nie jest. Tu eutanazja spotkała się z eugeniką. Auschwitz-Birkenau stanowi rezultat systemu opartego na ideologii narodowego socjalizmu, która oznaczała deptanie godności człowieka jako obrazu Boga. Dość podobnie postępował również inny totalitaryzm, a mianowicie komunizm, który także zebrał wielomilionowe śmiertelne żniwo.

Abp Stanisław GĄDECKI: O trójpodziale władzy. 7 podstawowych zasad zdrowej demokracji
Abp Stanisław GĄDECKI

Abp Stanisław GĄDECKI

O trójpodziale władzy.
7 podstawowych zasad zdrowej demokracji

Prawdziwa demokracja domaga się „przyjęcia z przekonaniem wartości inspirujących procedury demokratyczne: godności każdej osoby ludzkiej, poszanowania praw człowieka, uznania dobra wspólnego za cel i kryterium porządkujące życie polityczne.