Abp Vincenzo PAGLIA

Włoski duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii, arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny Terni-Narni-Amelia w latach 2000–2012, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny w latach 2012–2016.

Ryc. Fabien Clairefond

Abp Vincenzo PAGLIA: Między wiedzą a technologią
Abp Vincenzo PAGLIA

Abp Vincenzo PAGLIA

Między wiedzą a technologią

Zmiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne, których jesteśmy obecnie świadkami, wymagają przede wszystkim ich uważnego rozważenia.