Ábris BÉNDEK

Student Sciences Po w Paryżu. Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest język polityki.