Adam EBERHARDT

Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.