Adam OLCZYK

Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik który ukończył również studia filozoficzne.

Adam OLCZYK: Postępowy dogmatyzm Adam OLCZYK: Postępowy dogmatyzm
Adam OLCZYK

Adam OLCZYK

Postępowy dogmatyzm

W licznych debatach telewizyjnych niejednokrotnie pojawia się postulat przyjęcia obiektywnego punktu widzenia. Nie można tracić z pola widzenia, że obiektywność ta nie jest światopoglądowo neutralna. Postawa „naukowa”, pełna wątpliwości, to postawa nowoczesnych. Sama idea dialogu, założenia racjonalności komunikacyjnej i porozumienia jako wartości jest takim samym wyborem jak opowiedzenie się po stronie konserwatywnej. To nigdy bezstronność.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam