TSF Jazz Radio

Adam WESTBROOK

Redaktor kreatywnej sekcji The Memo i wideoeseisaą na delve.tv i Fusion, joint-venture ABC i Univision. Także: niezależny producente cyfrowy i wydawca. Wykłada dziennikarstwo.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam