Agata JANIAK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Stypendystka Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. Doktorat pt. Eseistyka Józefa Czapskiego. Poetyka i metafizyka obroniła w 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, praca została wyróżniona w Konkursie o Nagrodę „Archiwum Emigracji". Autorka książki Ten, który widzi. O twórczości literackiej Józefa Czapskiego (2020), redaktorka tomu Czytając Czapskiego (2015). Kustosz Działu Rękopisów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Agata JANIAK: Mistyczne zachwyty Józefa Czapskiego
Agata JANIAK

Agata JANIAK

Mistyczne zachwyty Józefa Czapskiego

Pisarstwo Józefa Czapskiego jest ściśle związane z zagadnieniami z obszaru duchowości, choć tematycznie dotyka raczej malarstwa, literatury i historii.