Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK

Społeczny doradca Prezydenta RP, przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie Dialogu Społecznego. Zawodowo związana z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” w Katowicach. Jest autorem lub współautorem m.in. „Rokowania zbiorowe. Praktyczne aspekty, dobre praktyki”, „Zagrożenia psychospołeczne jako przedmiot rokowań zbiorowych”. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK: Młodzi w potrzasku oczekiwań i możliwości
Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK

Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK

Młodzi w potrzasku oczekiwań i możliwości

Każde społeczeństwo jest złożone z wielu kolejnych pokoleń ludzi, które tworzą jego ciągłość w kontekście historyczno-politycznego trwania i ekonomicznego rozwoju. Młodsze generacje zawsze były przedmiotem troski generacji starszych, zstępnych. „Aby Wam żyło się lepiej” – to właśnie często młodzież słyszy od swoich rodziców i dziadków.