Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK

Społeczny doradca Prezydenta RP, przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie Dialogu Społecznego. Zawodowo związana z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” w Katowicach. Jest autorem lub współautorem m.in. „Rokowania zbiorowe. Praktyczne aspekty, dobre praktyki”, „Zagrożenia psychospołeczne jako przedmiot rokowań zbiorowych”. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

polecamy

Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK

Przejdź do paska narzędzi