TSF Jazz Radio

Agnieszka PIASECKA - ROBAK

Doktor nauk humanistycznych i certyfikowany tutor akademicki oraz trener. Ekspert i konsultant w projektach krajowych i zagranicznych (FIO, Grundtvig, PO KL, Erasmus +). Autorka i współautorka książek: „Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych”, „Komunikowanie o zdrowiu. Między psychologią a medycyną”, „Health communication in Poland” oraz monografii z zakresu wsparcia społecznego „Poradnictwo wolontariackie”, a także blisko 50 artykułów oraz sześciu ekspertyz naukowych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam