TSF Jazz Radio

Agnieszka PRZYCHODZKA-DZIEKOŃSKA

Doktor filozofii z ukierunkowaniem na filozofię literatury i przekazu. Nauczyciel szeroko pojętej kultury polskiej
i języka polskiego. Pracowała jako wykładowca Uniwersytetu Wirtualnego i Szkoły Polskiej na emigracji.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam