TSF Jazz Radio

Prof. Alan URBANEK

W styczniu 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Alanowi Urbankowi tytuł profesora w dziedzinie sztuki muzycznej. Wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury i Muzykoterapii. Kieruje chórami Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam