Prof. Alan URBANEK

W styczniu 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Alanowi Urbankowi tytuł profesora w dziedzinie sztuki muzycznej. Wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury i Muzykoterapii. Kieruje chórami Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

polecamy

Prof. Alan URBANEK

Prof. Alan URBANEK