Albert R. MOHLER

Teolog, autor książki „The Gathering Storm: Secularism, Culture, and the Church”

Albert R. MOHLER: Epoka zeświecczenia. Nadchodzi burza sekularyzmu
Albert R. MOHLER

Albert R. MOHLER

Epoka zeświecczenia. Nadchodzi burza sekularyzmu

Kulturowe formy chrześcijaństwa w większości uległy dechrystianizacji oraz przytłumieniu, a samo chrześcijaństwo zanika szybko. Dziś dołączenie do zgromadzenia wiernych zdefiniowanego przez biblijną prawdę nie wiąże się ze zdobyciem jakiegokolwiek kapitału społecznego.