Aleksandra GRALCZYK

Adiunkt w Katedrze Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej UKSW.

Aleksandra GRALCZYK: Przeciążenie informacyjne w dobie niepokojów społecznych
Aleksandra GRALCZYK

Aleksandra GRALCZYK

Przeciążenie informacyjne w dobie niepokojów społecznych

Lawinowy wzrost ilości treści jest zbyt duży, aby mózg człowieka mógł odebrać informacje w całości, a w dalszej kolejności odpowiednio zinterpretować. Również ich selekcja oraz magazynowanie są w sposób naturalny ograniczone i nieporównywalnie mniejsze od możliwości współczesnej infomasy