TSF Jazz Radio

Aleksandra JADACH-SEPIOŁO

Ekonomistka, kierownik Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast w Instytucie Rozwoju Miast oraz adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W swoich badaniach specjalizuje się w rewitalizacji, gentryfikacji i włączaniu podmiotów prywatnych do odnowy miast.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam