Aleksandra JADACH-SEPIOŁO

Ekonomistka, kierownik Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast w Instytucie Rozwoju Miast oraz adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W swoich badaniach specjalizuje się w rewitalizacji, gentryfikacji i włączaniu podmiotów prywatnych do odnowy miast.

polecamy

Aleksandra JADACH-SEPIOŁO