Alexander LANOSZKA

Wykłada na wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie, profesor wizytujący w Kolegium Europejskim w Natolinie. Autor „Military Alliances in the Twenty-First Century” (Polity Press, 2022).