Alexandre KAPLAN

Dyrektor Centrum Wiesenthal Europe. Członek rady administracyjnej Verbe et Lumière. Urodził się na Litwię, gdzie przeżył Holokaust.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Alexandre KAPLAN: Tej historii nigdy się nie uda rozliczyć
Alexandre KAPLAN

Alexandre KAPLAN

Tej historii nigdy się nie uda rozliczyć

Dopiero ostatnio, podczas obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, po raz pierwszy usłyszałem, jak prezydent Republiki Federalnej Niemiec prosi o przebaczenie za niewystarczające ukaranie nazistowskich zbrodniarzy.