Andrzej ADAMCZYK

Minister infrastruktury od 2015 r. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

Ryc. Fabien Clairefond

Andrzej ADAMCZYK: Walka z wykluczeniem komunikacyjnym
Andrzej ADAMCZYK

Andrzej ADAMCZYK

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Przywracanie połączeń autobusowych i modernizacja dróg lokalnych to zwiększenie szans rozwojowych każdego regionu Polski. Zaczęło funkcjonować prawie 1400 nowych linii autobusowych w całym kraju. Nowymi połączeniami objęto 850 gmin zamieszkałych przez ponad 9 mln osób!