Prof. Andrzej DĄBRÓWKA

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w Instytucie Badań Literackich PAN. Specjalizuje się w teorii i historii literatury dawnej, estetyce teatru, a ostatnio w humanistyce cyfrowej. Przewodniczy zespołowi opracowującemu wydanie sejmowe “Dzieł Wszystkich” Jana Kochanowskiego.

polecamy

Prof. Andrzej DĄBRÓWKA

Prof. Andrzej DĄBRÓWKA