Prof. Andrzej DĄBRÓWKA

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w Instytucie Badań Literackich PAN. Specjalizuje się w teorii i historii literatury dawnej, estetyce teatru, a ostatnio w humanistyce cyfrowej. Przewodniczy zespołowi opracowującemu wydanie sejmowe “Dzieł Wszystkich” Jana Kochanowskiego.

Ryc.: Fabien Clairefond

Prof. Andrzej DĄBRÓWKA: "Po co nam historia?"
Prof. Andrzej DĄBRÓWKA

Prof. Andrzej DĄBRÓWKA

"Po co nam historia?"

Rozsądek nie jest trybunałem na sądzenie spraw dotyczących się wieków i pokoleń; rozsądek pojedyńczy jest często w sprzeczności z rozumem narodowym, z rozumem rodu ludzkiego. W czasach, kiedy umysły chore na sofisterię pozwalają sobie o wszystkim rozprawiać na prawo i lewo, rozum rodu ludzkiego wygnany z książek i rozmów, chowa się w ostatnim szańcu, w sercach ludzi czujących (Adam Mickiewicz, 1833).