TSF Jazz Radio

Andrzej HALESIAK

Ekonomista, menedżer. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego oraz Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dyrektor w Biurze Analiz Ekonomicznych Banku Pekao S.A. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Politechniki Warszawskiej. Autor licznych opracowań, raportów, analiz poświęconych makroekonomii i rynkom finansowym.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam