Andrzej KRASKA-LEWALSKI

Pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w Dziale Dokumentów Życia Społecznego. Z wykształcenia i zamiłowania historyk. Interesuje się historią wojskowości i biografistyką.

Andrzej KRASKA-LEWALSKI: Kazimierz Leski Bradl – żołnierz, powstaniec, naukowiec i społecznik
Andrzej KRASKA-LEWALSKI

Andrzej KRASKA-LEWALSKI

Kazimierz Leski Bradl – żołnierz, powstaniec, naukowiec i społecznik

Kazimierz Leski był człowiekiem o silnej osobowości, trudnym partnerem we współpracy zarówno dla swoich podwładnych i zwierzchników, jak i w życiu prywatnym (…). Nie przeszkadzało mu to w świadomym podtrzymywaniu kontaktów z byłymi żołnierzami AK. Czynnie angażował się w prace kół i stowarzyszeń, a ukoronowaniem tej działalności społecznej, było powierzenie mu funkcji prezesa Związku Powstańców Warszawskich.