TSF Jazz Radio

Prof. Andrzej M. FAL

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, profesor wizytujący Katedry Zdrowia Publicznego oraz kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSWiA w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Założyciel i szef kwartalnika Public Health Forum. Dyrektor naukowy projektu KnowHealth, członek Rady Dyrektorów GLIMMER Initiative, prowadzonej przez Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam