Prof. Andrzej M. FAL

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, profesor wizytujący Katedry Zdrowia Publicznego oraz kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSWiA w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Założyciel i szef kwartalnika Public Health Forum. Dyrektor naukowy projektu KnowHealth, członek Rady Dyrektorów GLIMMER Initiative, prowadzonej przez Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia.

polecamy

Prof. Andrzej M. FAL

Przejdź do paska narzędzi