Prof. Andrzej ROTTERMUND

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, Polski historyk sztuki, muzeolog, członek PAN. Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.

polecamy

Prof. Andrzej ROTTERMUND