Prof. Andrzej SZCZEKLIK

(1938-2012) profesor zwyczajny w dziedzinie nauk medycznych, Wieloletni Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ, ale także pisarz eseista i filozof medycyny. Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych „PAUeczka Akademicka”.

polecamy

Prof. Andrzej SZCZEKLIK

Prof. Andrzej SZCZEKLIK