Andrzej TALARCZYK

Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody Polskiego Towarzystwa Leśnego. Prezes Fundacji Centrum Badań nad Lasem i Zasobami Przyrodniczymi. Biolog, leśnik, informatyk, menedżer. Ponad 20 lat zarządzał działem studiów i informatyki w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Kierował budową Banku Danych o Lasach. Stale współpracuje z Europejską Komisją Gospodarczą ONZ oraz Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Andrzej TALARCZYK: Lasy na linii frontu
Andrzej TALARCZYK

Andrzej TALARCZYK

Lasy na linii frontu

To, jak powinny być zarządzane lasy, przestało być jedynie kwestią społeczną czy przyrodniczą, a stało się jednym z ognisk pogłębiającego się podziału politycznego. Poglądy na tę kwestię zaczęły mniej zależeć od argumentów merytorycznych, a bardziej od przynależności partyjnej bądź sympatii politycznych.