Angelina KUSSY

Antropolożka, aktywistka. Studiowała w Instytucie Kultury Polskiej oraz w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Pisze m.in. o ekonomii społecznej i ruchu spółdzielczym. Jedną nogą w Barcelonie, drugą w Warszawie.

polecamy

Angelina KUSSY