Anna BOROWSKA

Lekarka specjalizująca się w psychiatrii dzieci i młodzieży, szkoląca się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W trakcie szkolenia systemowo- psychodynamicznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu pychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współautorka publikacji naukowych z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Aleksandra GOZDANEK, Anna BOROWSKA: Dzieci i młodzież w cieniu pandemii
Aleksandra GOZDANEKAnna BOROWSKA

Aleksandra GOZDANEK
Anna BOROWSKA

Dzieci i młodzież w cieniu pandemii

Objawy u dzieci zmieniały się w zależności od czasu trwania pandemii, wzrostu bądź spadku liczby zakażeń, poziomu zamknięcia, były silnie uzależnione od tego, czy nauczanie przebiegało w systemie stacjonarnym, czy zdalnym. Część dzieci i ich rodziców nawet w trakcie „twardego” lockdownu zgłaszała poprawę samopoczucia, co związane było z większą ilością czasu spędzanego razem, zacieśnianiem więzi.