Anna MAKUCH

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce UW, absolwentka Wydziału Polonistyki UW - filolog polski - literaturoznawca; zajmuje się filozofią polityki i historią idei; wykładowca akademicki.

polecamy

Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Anna MAKUCH