Anna MAKUCH

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce UW, absolwentka Wydziału Polonistyki UW - filolog polski - literaturoznawca; zajmuje się filozofią polityki i historią idei; wykładowca akademicki.

Anna MAKUCH: Bajki dziwaka z Vinci
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Bajki dziwaka z Vinci

Leonardo pozostawił nam uniwersalne zasady dotyczące życiowych wyborów i konsekwencji, również zapewne związanych z nim samym.

Anna MAKUCH: Zatapiani narracyjnym chaosem
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Zatapiani narracyjnym chaosem

Wytworzenie pamięci kulturowej zwraca naszą uwagę na kwestie fundamentalne: co trzeba pamiętać? Czego nie wolno zapomnieć? Które zasoby pamięci należy przekazywać, zachowywać i wspominać?

Anna MAKUCH: Rzecz o krakowskich konserwatystach
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Rzecz o krakowskich konserwatystach

Pod rządami stronnictwa złożonego w największej mierze z posłów o rodowodzie stańczykowskim Galicja stała się ważnym ośrodkiem życia politycznego, kulturalnego, ekonomicznego Polski, wychowując kadrę nauczycieli i urzędników, z których rekrutowało się pierwsze pokolenie polityków II Rzeczpospolitej.

Anna MAKUCH: Smart, creative, connected i digital - miasto przyszłości
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Smart, creative, connected i digital - miasto przyszłości

Smart city, creative city, connected city, digital city, miasto odporne, miasto globalne – oto kilka kierunków, które mogą przyjąć odpowiedzialni za kreowanie długofalowej polityki miasta w zakresie rozwoju przestrzennego, gospodarczego i technologicznego.

Anna MAKUCH: Podmiana zasobów pamięci kulturowej i historycznej nie jest groźbą wyimaginowaną
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Podmiana zasobów pamięci kulturowej i historycznej nie jest groźbą wyimaginowaną

Wielość dostępnych historii, narracji, danych utrudnia zachowanie koherentności, ułatwia zaś podmienianie zasobów pamięci kulturowej i historycznej. W epoce, w której konstruktywizm – tworzenie i promowanie komunikatów, narracji użytecznych dla realizacji interesów podmiotów – odgrywa kluczową rolę w układzie sił, przekierowanie uwagi na ochronę zasobów pamięci kulturowej staje się warunkiem przetrwania i bezpieczeństwa kultur i cywilizacji.

Anna MAKUCH: Hejt. Jedno z największych nieporozumień
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Hejt. Jedno z największych nieporozumień

Emocje w polityce wypada uznać w ogóle za szkodliwe, w wolnej wymianie opinii można uznać ich obecność za przyjętą, lecz w ramach celu dialogu, którym jest porozumienie, czy przynajmniej – próba zrozumienia stanowiska oponenta. Nie ma nią szans, jeśli rozum śpi a szaleją emocje. Słusznie pisał Arystoteles, dzieląc duszę na trzy części i nadając rozumowi naczelną funkcję. Dziś widzimy, że mistrzowie się nie mylą. Tylko kto ich jeszcze czyta?

Anna MAKUCH: Przestrzeń epoki postpolityki. Dekonstrukcja Twittera
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Przestrzeń epoki postpolityki.
Dekonstrukcja Twittera

Komunikacja na Twitterze jest nomadyczna, niezakończona, bez osiągania celu. Zaprzyjaźnione grupy użytkowników nawiązują dialog, czerpiąc zeń pewną przyjemność, lecz jako forum wymiany argumentów Twitter się nie sprawdza.

Anna MAKUCH: Janusz Głowacki. Pożegnanie
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Janusz Głowacki. Pożegnanie

To On dobitnie zaznaczył, że pisarstwo to technika, nawet rzemiosło, i to od Niego usłyszeliśmy, że w Stanach czuje się jak pracownik podlegający regułom rynku. Janusz Głowacki — odnosiło się wrażenie — zajął całą scenę, a wykład przeobraził w barwny monodram. Kto był, nigdy nie zapomni.

Anna MAKUCH: Co spaja Europejczyków? Przerwana lekcja ciągłości
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Co spaja Europejczyków?
Przerwana lekcja ciągłości

Społeczeństwa i państwa trwają dzięki integrującej sile edukacji; przekazywaniu młodym pokoleniom zasobu wiedzy, którą się rozwija, weryfikuje i udoskonala. Dziś obserwujemy niebezpieczne deprecjonowanie wartości dziedzictwa i czasochłonnego procesu poznawania, czytania i studiowania.

Anna MAKUCH: Chrzest Polski w literaturze. Albo: o Dąbrowszczance z parasolką
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Chrzest Polski w literaturze.
Albo

Lektur na temat chrztu Polski poszukiwałam, niewielkie mając na ten temat pojęcie (dwa tytuły! – cóż za nauka pokory…). Zakładam jednak, że podobny punkt wyjścia łączy część nawet dość aktywnych czytelników, pomijając starszych bywalców bibliotek. Oczekiwałam więc zaskoczenia, ciekawych odkryć i dreszczu emocji.

Anna MAKUCH: Czy warto bronić polityki?
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Czy warto bronić polityki?

Polityka będzie trwała tak długo, jak długo istnieć będą wspólnoty narodowe i państwa wolnych obywateli. Wielcy przedsiębiorcy, wynalazcy i wizjonerzy nie zajmą miejsca polityków, dopóki nie zdecydują się np. na kandydowanie w ramach plebiscytów wyborczych. Natomiast ich działalność i wpływy mogą zyskać oddźwięk w decyzjach o charakterze politycznym, jeśli staną się przedmiotem publicznej debaty.

Anna MAKUCH: "O uwodzicielskiej sile literatury gotyckiej - „To lubię!”
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

"O uwodzicielskiej sile literatury gotyckiej - „To lubię!”

Gotycyzm literacki jest bogaty i zaskakuje w swych najwybitniejszych realizacjach wyrafinowaną formą, wysmakowanym estetyzmem, mistrzowską konstrukcją fabuły. Charakterystyczna jest dlań scenografia odosobnionego zamczyska lub opuszczonego domostwa, motyw winy, kary i zemsty. Uwodzi wciąż czytelnika, lecz także i pisarzy.

Anna MAKUCH: "Czasy pogardy. Narcyzm przeciw równości"
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

"Czasy pogardy. Narcyzm przeciw równości"

Formułuję przypuszczenie, że atakujące zewsząd sygnały pogardy stanowią karłowaty, niedojrzały symptom potrzeby różnorodności, porządku hierarchicznego, optyki wertykalnej. Gdzie mistrzowie, którzy wskażą kierunek? Czy nad naszą cywilizacją czuwają ekscentrycy z prawdziwego zdarzenia, jak Bertrand Russel, Franc Fiszer, Witkiewicz-ojciec i Wikiewicz-syn, Ludwig Wittgenstein?

Anna MAKUCH: "Książki tak, buty tak!"
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

"Książki tak, buty tak!"

Społeczeństwa trwają dzięki przekazywaniu wiedzy, tak twierdzi pragmatyczny John Dewey, zaś T. S. Eliot zwraca uwagę, że „edukacja dla każdego jest środkiem, z którego musimy skorzystać, aby na powrót scalić cywilizację. Dopóty, dopóki pod słowem edukacja kryje się wszystko, co idzie w parze z ukształtowaniem się dobrego indywiduum i dobrego społeczeństwa, pozostajemy w zgodzie”.