Anna MORAWIECKA

Zastępca dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury, od jedenastu lat szefowa Biura Wrocławskich Promocji Dobrych Książek. Wcześniej redaktor Polskiego Radia Wrocław (kierownik Zespołu Programów Informacyjnych). Obecnie redaktor naczelny czasopisma „Ludzka Sprawa”.

Anna MORAWIECKA: Wrocław pełen dobrej literatury. Wrocław Książek. Wrocławski Dom Literatury Anna MORAWIECKA: Wrocław pełen dobrej literatury. Wrocław Książek. Wrocławski Dom Literatury
Anna MORAWIECKA

Anna MORAWIECKA

Wrocław pełen dobrej literatury.
Wrocław Książek. Wrocławski Dom Literatury

Przez minione ćwierć wieku zmie­nia­li się or­ga­ni­zatorzy, nazwy oraz miej­sca. Spotkania Wydawców przetrwały jedynie w stolicy Dolnego Śląska, zmie­nia­jąc nazwę najpierw na Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek, a trzy lata temu na Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek. Ale też takich inicjatyw jest we Wrocławiu więcej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam