Anna STREŻYŃSKA

Była pierwszym prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podsekretarzem stanu w MTiB, właściwym w sprawach łączności. Pracowała także w UOKiK.

polecamy

Anna STREŻYŃSKA