Anna STREŻYŃSKA

Była pierwszym prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podsekretarzem stanu w MTiB, właściwym w sprawach łączności. Pracowała także w UOKiK.

Anna STREŻYŃSKA: "Pierwszy krok do odbetonowania PiS-u"
Anna STREŻYŃSKA

Anna STREŻYŃSKA

"Pierwszy krok do odbetonowania PiS-u"

.Popieram decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego o wyrzuceniu z PiS posłów Hofmana, Kamińskiego i Rogackiego, ponieważ oszustwa i wyłudzenia, a nawet niedbalstwo i lekkomyślność dotyczące pieniędzy publicznych muszą być natychmiast piętnowane z bezwzględną surowością. I nie ma co wskazywać, że “oni też”, “oni tak samo”, “różne standardy dla PiS i PO”. Patrzmy na siebie samych i pilnujmy siebie samych. Mam nadzieję, że będzie to początek oczyszczenia we wszystkich partiach, ale szczególnie cieszy mnie, że Prezes Kaczyński go rozpoczął, zachowując spójność ze swoim…