Antonio SPADARO SJ

Jezuita. Konsultor Papieskiej Rady ds. Kultury. Redaktor naczelny „La Civiltà Cattolica”. Członek Rady Georgetown University.

Ryc.Fabien Clairefond

Antonio SPADARO SJ: Braterstwo ocala czas polityki
Antonio SPADARO SJ

Antonio SPADARO SJ

Braterstwo ocala czas polityki

“Braterstwo” znalazło się w dewizie Rewolucji Francuskiej. Porewolucyjny porządek z niego zrezygnował, by ostatecznie usunąć je z politycznego i ekonomicznego leksykonu. Dziś konieczne jest ponowne odkrycie tego potężnego ewangelicznego słowa.

Antonio SPADARO SJ: Kościół jest zawsze w kryzysie. To klucz do jego reformy
Antonio SPADARO SJ

Antonio SPADARO SJ

Kościół jest zawsze w kryzysie. To klucz do jego reformy

Jeśli istnieje słowo podsumowujące sytuację, której doświadcza dziś świat, to jest nim słowo „kryzys”. W swoim przemówieniu do Kurii Rzymskiej, z okazji życzeń bożonarodzeniowych, papież Franciszek przywołał je aż 46 razy.

Antonio SPADARO SJ: Zaangażowanie ponad powierzchowność
Antonio SPADARO SJ

Antonio SPADARO SJ

Zaangażowanie ponad powierzchowność

Jednym z głównych wyzwań współczesnej edukacji jest duchowość ludzi, których sposób myślenia zmienia się, ponieważ żyją w środowisku cyfrowym.

Antonio SPADARO SJ: Żyjemy w czasach dialogu, a jednak jest coraz większy rozdźwięk między jednostką i wspólnotą
Antonio SPADARO SJ

Antonio SPADARO SJ

Żyjemy w czasach dialogu, a jednak jest coraz większy rozdźwięk między jednostką i wspólnotą

Fratelli tutti zestawia ze sobą braterstwo i przyjaźń społeczną. Stanowią one rdzeń tekstu i są jego przesłaniem. Realizm, obecny na kartach dokumentu, rozwiewa wszelki pusty romantyzm, nieustannie czający się, gdy mowa o braterstwie. Braterstwo jest dla Franciszka nie tylko emocją, uczuciem czy ideą – nieważne, jak szlachetną – ale faktem, który zakłada również wyjście, działanie (i wolność): „Czyim bratem siebie czynię?”.

Antonio SPADARO SJ: Querida Amazonia. Poszerzenie horyzontów
Antonio SPADARO SJ

Antonio SPADARO SJ

Querida Amazonia. Poszerzenie horyzontów

Blask, dramat, tajemnica – tymi trzema słowami papież Franciszek zaprasza Lud Boży i wszystkich ludzi dobrej woli do lektury adhortacji apostolskiej Querida Amazonia (Umiłowana Amazonia), która powstała po Synodzie dla Amazonii. Na synodzie tym Kościół wyruszył w poszukiwaniu proroctwa, przesuwając uwagę z obszaru euroatlantyckiego na krainę pełną gigantycznych sprzeczności politycznych, gospodarczych i ekologicznych.

Antonio SPADARO SJ: Porozumienie między Chinami a Stolicą Apostolską
Antonio SPADARO SJ

Antonio SPADARO SJ

Porozumienie między Chinami a Stolicą Apostolską

Społeczeństwo chińskie szuka sensu, który należy nadać istnieniu poprzez różne tradycje i dyscyplinę. „Chrześcijańska droga” tych poszukiwań jest aktualnym tematem debaty społecznej, politycznej i edukacyjnej w kraju. Rzeczywiście, rozwój i postęp gospodarczy nie wyeliminowały potrzeb duchowych: wiara i duchowość przyczyniają się znacząco do zrozumienia istoty ludzkiej, jej wartości i aspiracji.