Arkadiusz KUTKOWSKI

Historyk. Doktor Polskiej Akademii Nauk. Pracownik pionu edukacyjnego IPN. Autor prac m.in. o podziemiu niepodległościowym, protestach robotniczych i wymiarze sprawiedliwości w komunistycznym państwie polskim.

Fot. IPN