TSF Jazz Radio

Aylin MATLÉ

Pracownik naukowy Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. Stypendystka Fundacji Konrada Adenauera. Autorka publikacji na temat NATO, Bliskiego Wschodu, stosunków transatlantyckich oraz polityki obronnej i bezpieczeństwa Niemiec

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam