Aylin MATLÉ

Pracownik naukowy Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. Stypendystka Fundacji Konrada Adenauera. Autorka publikacji na temat NATO, Bliskiego Wschodu, stosunków transatlantyckich oraz polityki obronnej i bezpieczeństwa Niemiec

polecamy

Aylin MATLÉ