Balázs ORBÁN

Węgierski prawnik, politolog, wykładowca uniwersytecki, który od 2018 roku pełni funkcję wiceministra oraz sekretarza stanu. Orbán jest także przewodniczącym rady powierniczej Kolegium im. Mathiasa Corvinusa.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Balázs ORBÁN: Unia Europejska jako imperium?
Balázs ORBÁN

Balázs ORBÁN

Unia Europejska jako imperium?

Polityczny program federalnej Europy – „Stanów Zjednoczonych Europy” – nigdy jeszcze nie był tak wyraźny jak dziś. Jednoznacznie można uznać to za tworzenie się imperium.