Bartłomiej RADZIEJEWSKI

Prezes i założyciel „Nowej Konfederacji”. Politolog zaangażowany, publicysta i eseista, organizator.

Bartłomiej RADZIEJEWSKI: Memento Belli
Bartłomiej RADZIEJEWSKI

Bartłomiej RADZIEJEWSKI

Memento Belli

Kryształowy Pałac jest dla współczesnego człowieka wielką „przestrzenią rozpieszczenia”, gdzie likwidacji kluczowego dotychczas problemu niedostatku towarzyszy przemiana mentalna w kierunku myślenia w kategoriach wolności konsumenckiej.