Bartłomiej ZYGMUNT

współautor “Listy Ładosia”, archiwista z Instytutu Pileckiego. Absolwent studiów politologicznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, badacz historii XX wieku.