TSF Jazz Radio

Bartosz BRZYSKI

Sekretarz redakcji portalu Jagiellonski24. Członek Klubu Jagiellońskiego. Zaangażowany w dziennikarstwo polityczne. Wolne chwile poświęca filmowi.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam