Bartosz MARCZUK

Podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej.

Bartosz Marczuk: Reconstruimos las pérdidas demográficas del año 1939
Bartosz MARCZUK

Bartosz MARCZUK

Reconstruimos las pérdidas demográficas del año 1939

No hay nada más valioso que la gente. Este es el recurso más valioso del que dispone el Estado. Después de experimentar la hecatombe demográfica de la Segunda Guerra Mundial, estamos particularmente decididos a apoyar a las familias en Polonia.

Bartosz MARCZUK: We are rebuilding the demographic losses of 1939
Bartosz MARCZUK

Bartosz MARCZUK

We are rebuilding the demographic losses of 1939

There is nothing more valuable than people. This is the most valuable resource the state has. After experiencing the demographic catastrophe of the Second World War, we are particularly determined to support families in Poland.

Bartosz MARCZUK: Nie jesteśmy skazani na dryf. O tym, jak odbudowujemy demograficzne straty 1939 roku
Bartosz MARCZUK

Bartosz MARCZUK

Nie jesteśmy skazani na dryf.
O tym, jak odbudowujemy demograficzne straty 1939 roku

Straciliśmy 22 proc. obywateli, tj. na każdy 1000 zginęło 220 osób. Żaden inny kraj na świecie nie zapłacił tak potwornej ceny za przeciwstawienie się niemieckiemu szaleństwu zawojowania świata. Utrata tak wielu sił witalnych, często inteligencji, kadry oficerskiej, wybitnych przedstawicieli społeczeństwa – politykę ich eksterminacji świadomie prowadzili zarówno Niemcy, jak i Sowieci – zostawiła trwały ślad w naszej rzeczywistości. Musimy odbudować potencjał zniszczony przez Niemców i Rosję.

Bartosz MARCZUK: 500+ działa. W dwulecie programu
Bartosz MARCZUK

Bartosz MARCZUK

500+ działa.
W dwulecie programu

Dominującym modelem rodziny wychowującej w Polsce dzieci stał się typ 2+1. Tak jest w 54% rodzin. Staliśmy się krajem jedynaków. Wyzwaniem numer jeden polskiej demografii jest zamiana tego modelu na 2+2 i 2+3 lub więcej.