Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA: Superar la herencia económica de la Segunda Guerra Mundial
Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Superar la herencia económica de la Segunda Guerra Mundial

Polonia es uno de los países que sufrieron las devastaciones más grandes en el s. XX. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de polacos. Las potencias vencedoras cambiaron nuestras fronteras. A cambio de Kresy [tierras fronterizas polacas del este], a Polonia se le dio Silesia y Pomerania devastadas.

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA: Przezwyciężyć ekonomiczne dziedzictwo II wojny światowej
Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Przezwyciężyć ekonomiczne dziedzictwo II wojny światowej

Polska jest jednym z krajów, które w XX wieku doświadczyły największych zniszczeń. W czasie II wojny światowej zginęło 6 mln Polaków. Zwycięskie mocarstwa zmieniły nasze granice. W zamian za Kresy Polska otrzymała zniszczony Śląsk i Pomorze.

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA: Superare l’eredità economica della Seconda guerra mondiale
Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Superare l’eredità economica della Seconda guerra mondiale

La Polonia è uno dei Paesi che hanno sperimentato la più grande devastazione nel XX secolo. Durante la Seconda guerra mondiale morirono 6 milioni di polacchi. Le potenze vincitrici cambiarono i nostri confini. In cambio di Kresy (ovvero “terre di confine”, N.d.T.), la Polonia ricevette una Slesia e una Pomerania devastate.

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA: Surmonter l’héritage économique de la Seconde Guerre mondiale
Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Surmonter l’héritage économique de la Seconde Guerre mondiale

Pologne fait partie de ces pays qui ont subi au XXe siècle les plus grandes destructions. Durant la 2e Guerre mondiale, 6 millions de Polonais ont perdu la vie. Les Alliés ont changé le tracé de nos frontières : à la place des confins est, la Pologne a obtenu la Silésie dévastée et la Poméranie – écrit Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA: Overcoming the economic legacy of WW2
Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Overcoming the economic legacy of WW2

Poland is one of those countries that have suffered the greatest losses in the course of the 20th century. 6 million Poles were killed during WW2. As compensation for its Eastern Borderlands, Poland was given the ruined regions of Silesia and Pomerania.

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA: Tre Mari - storia comune, futuro comune
Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Tre Mari - storia comune, futuro comune

I Tre Mari hanno un grande potenziale. 12 paesi, il 30% della superficie dell’UE, il 25% della sua popolazione e quasi il 20% del suo PIL.

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA: Three Seas Region – shared history, shared future
Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Three Seas Region – shared history, shared future

The countries in the Three Seas Region were hit less by COVID-19 pandemic and are forecast to recover faster than the rest of the EU due to infrastructural investment, good economic location and highly-skilled workforce.

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA: Región de los Tres Mares - una historia compartida, un futuro compartido
Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Región de los Tres Mares - una historia compartida, un futuro compartido

Los países de la región de los Tres Mares se vieron menos afectados por la pandemia de COVID-19 y se prevé que se recuperen más rápido que los del resto de la UE debido a la inversión en infraestructura, una buena situación económica y la mano de obra altamente calificada.

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA: Transformacja wymuszona epidemią
Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA

Transformacja wymuszona epidemią

Znaleźliśmy się na nieznanych wodach i nie możemy zakładać, że wszystko, co proponujemy, jest idealne. Mamy tego świadomość. Obserwujemy też, jakie rozwiązania proponuje się w innych państwach. Cały czas pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami. Musimy być gotowi reagować elastycznie i szybko.