Ben HOROWITZ

Inwestor w spółki branży technologicznej, doradca świata nowych mediów, wykładowca i autor książek.

polecamy

Ben HOROWITZ

Ben HOROWITZ

Ben HOROWITZ