TSF Jazz Radio

Bogusław GRABOWSKI

Ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998–2004. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Brał udział w licznych programach badawczych, publikował prace z zakresu polityki pieniężnej, systemu bankowego i teorii bilansu płatniczego.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam