TSF Jazz Radio

Bp Andrzej SIEMIENIEWSKI

Profesor nauk teologicznych, biskup pomocniczy wrocławski od 2006 r. Delegat ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz delegat ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Konferencji Episkopatu Polski.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam