Bp Mirosław MILEWSKI

Biskup pomocniczy Diecezji Płockiej. Doktor nauk humanistycznych, z wykształcenia socjolog.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Bp Mirosław MILEWSKI: O potrzebie nowego ładu moralnego
Bp Mirosław MILEWSKI

Bp Mirosław MILEWSKI

O potrzebie nowego ładu moralnego

Słyszymy o potrzebie budowania nowego ładu w Polsce. Czy stawiamy sobie jednak pytania, wokół czego ten nowy ład powinien być osnuty? Naszym powinno być pragnienie odkrycia i wcielenia w życie nowego ładu moralnego.

Bp Mirosław MILEWSKI: Dobra pamięć o przeszłości
Bp Mirosław MILEWSKI

Bp Mirosław MILEWSKI

Dobra pamięć o przeszłości

Powinniśmy na nowo postawić sobie trudne pytania: jakie jest rozumienie pamięci wśród naszych rodaków i o naszym narodzie?