Br. ALOIS z Taizé

Przeor Taizé, ur. w Niemczech w 1954 roku. Wstąpił do Wspólnoty w 1974 roku, wyznaczony na następcę w 1998 roku, został przeorem po tragicznej śmierci brata Rogera. Jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego odbył wiele podróży do krajów Europy Wschodniej, by tam odwiedzać i wspierać chrześcijan. Interesuje się muzyką i liturgią. Skomponował niektóre ze Śpiewów z Taizé.

polecamy

Br. ALOIS z Taizé

Br. ALOIS z Taizé

Br. ALOIS z Taizé

Przejdź do paska narzędzi